Τι  είναι οι χρόνιες ρευματοπάθειες

«Ρευματοπάθειες» ή χρόνια ρευματικά νοσήματα είναι χρόνια νοσήματα (παθήσεις) που προσβάλλουν κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα και διαδράμουν με εξάρσεις και υφέσεις.….   Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι μια χρόνια άσηπτη φλεγμονή του συνδετικού ιστού, ιστού που υπάρχει άφθονος στο σύστημα αυτό. Άσηπτη σημαίνει ότι δεν εντοπίζεται κάποιο μικρόβιο ή ιός ή άλλος παράγοντας που πυροδοτεί και διατηρεί αυτή την απάντηση του ανοσιακού (αμυντικού) συστήματος στο/α άγνωστο(α) ερέθισμα (ερεθίσματα). Οι πρόσφατες πάντως έρευνες υποστηρίζουν ότι το ανοσιακό σύστημα «απορρυθμίζεται» και επιτίθεται «κατά λάθος» σε δικά του κύτταρα. Η αντίδραση, οδηγεί στις κυρίαρχες εκδηλώσεις των ρευματικών παθήσεων, στην εμφάνιση χρόνιας αρθρίτιδας ή μυοσίτιδας ή ενθεσίτιδας (φλεγμονής σε «ένθεση», δηλαδή στο σημείο του οστού που προσφύεται ο τένοντας).
Υπάρχει λανθασμένη αντίληψη ότι οι ρευματοπάθειες συνδέονται αποκλειστικά με τη μεγάλη ηλικία. Ωστόσο, αρκετές από τις ρευματοπάθειες που προσβάλλουν τους ενήλικες προσβάλλουν -αν και σπανιότερα- παιδιά και εφήβους χωρίς να εκδηλώνονται ως «μικρογραφία» τους. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι σε κάθε 10 ενήλικες με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αντιστοιχεί περίπου ένας ανήλικος (κάτω των 18 ετών) με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα.

Ιδιαιτερότητες των παιδικών ρευματοπαθειών

Οι ρευματοπάθειες της παιδικής και εφηβικής περιόδου ή νεανικά ρευματικά νοσήματα έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις ρευματοπάθειες των ενηλίκων

• Πολλές από τις ρευματοπάθειες των ενηλίκων δεν υπάρχουν στους ανήλικους, αλλά και ορισμένες ρευματοπάθειες των παιδιών και εφήβων δεν υπάρχουν στους ενήλικες.
• Η ίδια πάθηση έχει διαφορετική κλινική εικόνα, πορεία και έκβαση στα παιδιά και εφήβους, απ’ ότι στους ενήλικες.
• Η σπουδαιότερη ιδιαιτερότητα είναι ότι η προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος σ’ ένα αναπτυσσόμενο οργανισμό, έχει σοβαρές συνέπειες στη συνολική σωματική του αύξηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων κι ακόμη περισσότερο στην ψυχική και συναισθηματική του διάπλαση και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του.
Όποιος γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτές αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και της εξαρχής σωστής αντιμετώπισης μιας χρόνιας ρευματοπάθειας παιδιού – εφήβου. Αλλά, ενώ η έγκαιρη διάγνωση είναι θέμα ειδικών γνώσεων και εμπειρίας του γιατρού που θα εξετάσει τον ασθενή, η σωστή αντιμετώπισή της είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Πολλές φορές απαιτεί την ικανότητα προσέγγισης, κατανόησης και συνεργασίας με το άρρωστο παιδί. Μ’ ένα παιδί που ζει μ’ ένα συνεχή πόνο στα μέλη, που του χρειάζονται όσο τίποτε άλλο σ’ αυτή την ηλικία, τα χέρια και τα πόδια του, για να μπορεί να παίξει και να αθληθεί, όπως όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας του.
Οι ιδιαιτερότητες των παιδικών ρευματοπαθειών οδήγησαν στην ανάγκη να οργανωθεί ο Παιδικός Αντιρευματικός Αγώνας στη χώρα μας.