Διάλεξη Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2011

Παιδικός Αντιρευματικός Αγώνας, Παιδικές κατασκηνώσεις Χαλκιδική