Βραβεύσεις του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα

 

Βραβεύσεις του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα για την κοινωνική του ευαισθησία και την κοινωνική του συμμετοχή στους Μαραθωνίους της Θεσσαλονίκης.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ