Μειωμένη συμμετοχή για την προμήθεια αντιρευματικών φαρμάκων

 

Από τις 21/06/2013 σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1561/21-6-2013 άρθρο υπ.13), εντάχθηκαν οι παιδικές ρευματοπάθειες στο σχετικό άρθρο που αναφέρει τις ασθένειες που δικαιούνται  μειωμένο  ποσοστό συμμετοχής 10% στην προμήθεια συγκεκριμένων φαρμάκων. Οι βιολογικοί παράγοντες εξακολουθούν να χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.