Μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 10%

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 21/06/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Φ.Ε.Κ. 1561/21-6-2013 προστέθηκαν και οι παιδικές ρευματοπάθειες στο άρθρο (υποπ.13) που αναφέρει τις ασθένειες που δικαιούνται  μειωμένο  ποσοστό συμμετοχής 10% για την προμήθεια συγκεκριμένων αντιρευματικών φαρμάκων.