Πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών του ΣΦΠΧΡ

 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις κ.κ. Μαυρομουστάκη Δέσποινα (Πρόεδρος), Σταυρακίδου Μαρία (Μέλος) και Τζιμούλη Βασιλική (Μέλος) διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» στις 6 Απριλίου 2011.

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο ετέθησαν οι εξής υποψηφιότητες:

 1. Κανακούδη-Τσακαλίδου Φλωρεντία
 2. Πρατσίδου – Γκέρτση Πολυξένη
 3. Γούδα Αντωνία
 4. Βογιατζή Αναστασία
 5. Καρανάνου Στέλλα
 6. Κορφίτου Αγνή
 7. Κοψαχείλη Ολυμπία
 8. Μετεντζίδου Φρόσω

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ετέθησαν οι εξής υποψηφιότητες:

 1. Παπαλεξάτου Ηλιάννα
 2. Ξυνού Ουρανία
 3. Παπαδοπούλου Αναστασία
 4. Μπαλτζοπούλου Φρόσω

Μετά την επίτευξη της απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό, για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 51 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Βρέθηκαν 42 (σαράντα δύο) έγκυρα ψηφοδέλτια και 9 (εννιά) άκυρα ψηφοδέλτια. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ψήφισαν 51 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Βρέθηκαν 41 (σαράντα ένα) έγκυρα ψηφοδέλτια και 10 (δέκα) άκυρα ψηφοδέλτια.

Praktiko_Arxairesion.jpg

 

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έδειξε τα εξής αποτελέσματα:

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

Κανακούδη – Τσακαλίδου Φλωρεντία

33

Πρατσίδου – Γκέρτση Πολυξένη

29

Καρανάνου Στέλλα

27

Γούδα Αντωνία

25

Βογιατζή Αναστασία

24

Κοψαχείλη Ολυμπία

24

Κορφίτου Αγνή

11

Μετεντζίδου Φρόσω

7

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:

Ξυνού Ουρανία

33

Παπαλεξάτου Ηλιάννα

28

Μπαλτζοπούλου Φρόσω

27

Παπαδοπούλου Αναστασία

16

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου για το νέο Δ.Σ. εκλέχθηκαν τα πρώτα πέντε πλειοψηφούντα μέλη και ως αναπληρωματικά τα αμέσως επόμενα δύο μέλη, δηλαδή: Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου, Π. Πρατσίδου-Γκέρτση, Σ. Καρανάνου, Α. Γούδα, Α. Βογιατζή, ως τακτικά μέλη και Ο. Κοψαχείλη, Α. Κορφίτου ως αναπληρωματικά μέλη. Η κ. Αναστασία Βογιατζή και η κ. Ολυμπία Κοψαχείλη ισοψήφισαν. Για την Ε.Ε. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ο. Ξυνού, Η. Παπαλεξάτου και Φ. Μπαλτζοπούλου. Με το πέρας των αποτελεσμάτων η κα Η. Παπαλεξάτου δήλωσε παραίτηση από τακτικό και παρέμεινε ως αναπληρωματικό μέλος. Οπότε εκλέγονται οι κ.κ. Ο. Ξυνού, Φ. Μπαλτζοπούλου και Α. Παπαδοπούλου.

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Μαυρομουστάκη Δέσποινα

Σταυρακίδου Μαρία

Τζιμούλη Βασιλική