Διοικητικό συμβούλιο Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

 

Το πρώτο και το πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 

Η σύνθεση του πρώτου ΔΣ του Συλλόγου ΦΠΧΡ όπως διαμορφώθηκε από τις εκλογές του 1990 ήταν η εξής:

Πρόεδρος: Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου

Αντιπρόεδρος: Α. Ουγγρίνη

Γεν. Γραμματέας: Α. Κορίτσουγλου-Μοσχοβάκου

Ταμίας: Α. Γούδα

Σύμβουλος: Δ. Μπουνάτσα

 

Dikitiko_Simvoulio.jpg 

 


Η σύνθεση του πρόσφατου ΔΣ του Συλλόγου ΦΠΧΡ όπως διαμορφώθηκε από τις εκλογές του 2014 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

Αντιπρόεδρος: Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου

Γεν. Γραμματέας: Σ. Καρανάνου

Ταμίας: Α. Γούδα

Σύμβουλος: Α. Κορφίτου

Σύμβουλος: Α. Κανσουζίδου-Καρανάνου

Σύμβουλος: Α. Βογιατζή

Αναπλ. Μέλος: Ο. Κοψαχείλη-Λαρέζου

Αναπλ. Μέλος: Α. Βακαλούδη

 

Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΦΠΧΡ για την τριετία 2014-2017 είναι :

Πρόεδρος: Ο. Ξυνού

Μέλος: Φ. Μπαλτζοπούλου

Μέλος: Α. Παπαδοπούλου

 

 Dikitiko_Simvoulio_2.jpg