Στόχοι Συλλόγου «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες»

 

Κύριος ΣΤΟΧΟΣ του συλλόγου μας είναι η παροχή κάθε δυνατής επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες και τις οικογένειες τους.

Αυτό σημαίνει:

 • Να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και αντιμετώπισης αυτών των παιδιών, άμεσα ή έμμεσα.
 • Να βοηθήσουμε στην προβολή του προβλήματος της παιδικής χρόνιας ρευματοπάθειας και στην κατανόησή του από το κοινό και από κάθε αρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Να προωθήσουμε την επιστημονική έρευνα για τη βαθύτερη γνώση των ρευματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
 • Να αναπτύξουμε κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους είμαστε  διατεθειμένοι να οργανώσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια εξυπηρετεί την οργάνωση, διάδοση και υλοποίηση του «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ».

Πως;

 • Με τη σωστή πληροφόρηση του κοινού πάνω στο πρόβλημα της χρόνιας ρευματοπάθειας των παιδιών και εφήβων, χρησιμοποιώντας είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος) είτε ομιλίες, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.
 • Με τη μεσολάβηση προς τα αρμόδια κρατικά όργανα ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών αυτών στο χώρο μας. Ανάγκες που αφορούν τη σωστή περίθαλψή τους και τη συστηματική μακροχρόνια παρακολούθησή τους στα οργανωμένα παιδορευματολογικά κέντρα.
 • Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θ’ αυξήσουν τους πόρους του συλλόγου (οργάνωση κοινωνικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δωρεές, εγγραφή νέων μελών, ανεύρεση χορηγιών κ.ά.).
 • Με τη στενή συνεργασία με το Σύλλογο «Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» καθώς και με τη συνεργασία και σύνδεση με άλλα φιλανθρωπικά ή κοινωνικά σωματεία, συλλόγους, ομίλους, συνδέσμους και εταιρείες κοινωνικού ή επιστημονικού χαρακτήρα ελληνικές ή ξένες.
 • Με την κατά οποιονδήποτε τρόπο ενίσχυση της λειτουργίας του Παιδιατρικού Ανοσολογικού και Ρευματολογικού Κέντρου Αναφοράς της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το Κράτος ως Ειδικό Κέντρο Αναφοράς, τον Ιούνιο του 2006 με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος προϋποθέτει:
  1. Επαρκές, ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή, η τακτική λειτουργία του ειδικού ιατρείου και η ταχεία διεκπεραίωση των παιδιών που παρακολουθούνται σ’ αυτό συστηματικά, η γραφειοκρατική εργασία, η συνεχής παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στην Παιδιατρική Ρευματολογία (συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια ταχύρρυθμης εκπαίδευσης κ.ά.) και τέλος, η εκπόνηση προγραμμάτων και η διατύπωση προτάσεων που θα προβάλουν το πρόβλημα των χρόνιων ρευματοπαθειών της παιδικής ηλικίας και θα συμβάλουν στη σύγχρονη κατά τα διεθνή πρότυπα αντιμετώπισή τους.
  2. Σύγχρονο εξοπλισμό των Εργαστηρίων που εξυπηρετούν το εν λόγω Κέντρο, ώστε να διεκπεραιώνεται γρήγορα και εύκολα ο εργαστηριακός έλεγχος των παιδιών και να γίνεται εφικτή η επιστημονική έρευνα στις ρευματικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας.